Obsah (články)

Hierarchia článkov v obsahu:
1) Téma

podtéma

    • články na našej webstránke
    • video sekcia na YouTube (v príprave)

__________________________________________________________________________________
Obsah:
1) Vnímanie sveta
(Paradigma a metodológia slobodnej spoločnosti)

a) gnozeológia a metodológia 

2) Prirodzené právo (Usporiadanie slobodnej spoločnosti – eticko-právne postuláty, ktoré vyplývajú z ľudskej prirodzenosti)

a) Prirodzené práva (odkiaľ pramenia, čo znamenajú a čo zakladajú)

b) Etika – teória práva rozvinutá na základe princípu nevykonávania násilia voči PP jednotlivca, princípu sebaobrany a následne aj na základe dobrovoľne a reálne uzavretých zmluvných záväzkov medzi dotknutými stranami (riešenie medziľudských interakcií a ich súlad s princípom nevykonávania násilia a sebaobrany, teda etickosť medziľudských interakcií, NAP ako deliaca čiara, vďaka ktorej môžeme rozhodnúť medzi legitímnymi, nelegitímnymi činmi a tým čo je výkon násilia a čo ním nie je a nie ako morálny či náboženský princíp, či návod pre konanie jednotlivcov)

3) Poznatky o ľudskom konaní a o medziľudských interakciách – Ekonómia

a) trh a spontánny poriadok 

b) hospodárske teórie (obhajoba ich reálnosti a funkčnej podstaty, spravodlivosti či efektivity pri dosahovaní prosperity a pokroku)

4) Historické príklady fungovania prvkov slobodnej spoločnosti v minulosti a v súčasnosti a popisy jej fungovania (Fungovanie slobodnej spoločnosti) – Sociológia

5) Štát (kritika systému štátu, teda súčasného preferovaného typu jednania, konania a vzťahov medzi ľuďmi a typu myslenia)

a) usporiadanie štátnej spoločnosti podľa etatizmu: ako je opisovaný vznik štátu, kto má rozhodovať, tvoriť pravidlá a prečo a aké sú a ako a čím sa legitimizujú prostriedky a spôsoby vymáhania jeho záverov, rozhodnutí, pravidiel a požadovaných funkcií štátu – kritika týchto konceptov, teda, prečo to tak nie je

b) reálne usporiadanie štátnej spoločnosti, teda genéza a štruktúra štátu: ako vzniká a čím štát je, čomu/komu slúži a ako je udržiavaný

c) fungovanie štátnej spoločnosti: ako sa rozhoduje, tvoria pravidlá a aké sú funkcie štátu a čím sa zdôvodňuje ich vznik a potreba a či sú naozaj potrebné a aká je efektivita plnenia týchto funkcií a ich cieľov štátom, teda ako štát funguje

6) Ako sa oslobodiť? (Stratégie, cesty a know-how ku dosiahnutiu slobodnej spoločnosti)

7) Osobnosti a rôzne ideológie presadzujúce slobodnú spoločnosť

8) Kritiky, námietky a odpovede na ne (Kritika slobodnej spoločnosti a námietky voči nej)

Be the first to start a conversation

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: