O centre

Centrum pre slobodnú spoločnosť
(Center for a Free Society – C4FS)

Motto:

Individual sovereignty (the source of natural law and rights), nonviolence, expression of respect towards to natural law in a voluntary human cooperation and interactions and a voluntary and adequate defense against aggression are the foundations of a just social order, a free society, which feasibility is supported by the self-regulation of the spontaneous order and this is created by the very individuals and they needs and interests.“ – Ján Tralich

Popis centra

Centrum pre slobodnú spoločnosť sa zaoberá skúmaním človeka, jeho konania a spoločnosti v ktorej žije a šírením osvety o fundamentoch ľudskej prirodzenosti a konania, t.j. prirodzených právach, spontánnom poriadku a o princípe neiniciácie násilia, ako hlavnom etickom princípe slobodnej spoločnosti, s cieľom dopomôcť k vytvoreniu slobodnej a prosperujúcej spoločnosti, ktorá by nahradila súčasnú štátnu spoločnosť, ktorá je založená na univerzalizovanom ofenzívnom nekontraktuálnom donucovaní, teda inštitucionalizovanom násilí.

Slobodní jedinci sú základnými stavebnými blokmi slobodnej spoločnosti, preto sme presvedčení, že kľúčom k nej sú jedinci, ktorí chápu ich prirodzené práva a ako jediní sú oprávnení ich vykonávať a chrániť, či ich výkon a ochranu akokoľvek prenášať či obmedzovať.

Naším poslaním, ale nie je len výskum, vzdelávanie a spopularizovávanie dôležitých poznatkov o spoločnosti a nenásilí, ale aj poukazovanie na to ako na základe doktríny o aktívnom nenásilí a občianskej neposlušnosti vykonávať priamu činnosťlebo nič sa na svete nepohlo bez cieľavedomej činnosti.

Teda chceme vytvoriť alternatívy k hromadne rozšírenej neetickej a neefektívnej štátno-politickej ceste presadzovania princípov slobodnej spoločnosti, ktorá sa v skoro absolútnej väčšine prípadov končí poprením týchto princípov ako takých (podporou štátno-politických metód alebo samotným nastúpením na výkon politického mandátu či štátnej funkcie), poskytovaním vedomostí a know-how, ktoré ľudia potrebujú k životu ako slobodní jedinciako mierumilovne upozorňovať verejnosť na nelegitimitu a násilnú povahu zákonov a činností (postupov, prostriedkov) štátu.

Z dôvodu možných represií a sankcií zo strany štátu pri realizovaní aktívneho nenásilia a pri výkone občianskej neposlušnosti, teda pri vedomom nedodržiavaní tých zákonov štátu, ktoré narušujú nenásilný výkon našich prirodzených práv, budeme upozorňovať na prostriedky, ktoré sa môžu voči nám použiť, na následky z toho vyplývajúce a budeme podávať pomocnú ruku pre tých, ktorým ich sloboda nie je ukradnutá a odmietajú sa jej vzdať.
Ako Gándhí raz napísal: “Hovorí sa, že prostriedky sú, koniec koncov, len prostriedkami a nie cieľmi. Ja by som povedal, že prostriedky sú, koniec koncov, všetkým. Prostriedky sa stávajú naším cieľom…”. A teda aj ním vytvorená stratégia Satjagrahy (nenásilná cieľavedomá činnosť a odpor bez násilia) je jedným z našich hlavných prostriedkov ako dosiahnuť zmenu.

Taktiež, v neposlednom rade, chceme pomáhať vzájomnému diálógu a spoznávaniu sa medzi slobodne mysliacimi ľuďmi.

Zameranie centra

1. Výskum (poznanie sveta okolo nás):
Skúmanie človeka, jeho konania a spoločnosti v ktorej žije. Zisťovať a opisovať podstatu minulých i súčasných spoločenských problémov, následne podrobovať kritike, založenej na faktoch, pomery v spoločnosti, na základe ktorých tieto problémy existujú či vznikajú a prichádzať s vlastnými návrhmi ich riešenia. Overovanie získaných poznatkov a ich konfrontácia vo vedeckom poznávaní a akademickej debate.

2. Vzdelávanie (zdieľanie, šírenie poznatkov):
Šírenie osvety o fundamentoch ľudskej prirodzenosti a konania, t.j. prirodzených právach, spontánnom poriadku a o princípe neiniciácie násilia, ako hlavnom etickom princípe slobodnej spoločnosti a aj o predstaviteľoch a histórii: spoločenských pomerov a ich kritiky, rôznych výkladov ich podstaty a vzniku, prístupov k riešeniu problémov z nich vyplývajúcich a stratégií k dosiahnutiu slobodnej spoločnosti. Stať sa centrom informácií.

3. Aktivizovanie ľudí (poznať slobodu a naučiť sa sebaobrane a správnej komunikácii):

– poskytovať informácie o komunikačných technikách nevyhnutných na efektívnejšiu komunikáciu získaných poznatkov vo svojej komunite, teda naučiť ľudí ako komunikovať znalosti s rodinou, susedmi, priateľmi alebo s ich lokálnymi lídrami;

– ako na základe doktríny o aktívnom nenásilí a občianskej neposlušnosti vykonávať priamu činnosť, teda identifikovať a popísať prekážky, ktoré bránia dosiahnutiu slobodnej spoločnosti a nastoliť stratégie ako sa ich zbaviť (vytvoriť alternatívy k hromadne rozšírenej neetickej a neefektívnej štátno-politickej ceste presadzovania princípov slobodnej spoločnosti), teda ako sa chrániť do budúca vedomým nedodržiavaním tých zákonov štátu, ktoré narušujú nenásilný výkon našich prirodzených práv:

    • aktívne nenásilie – ako žiť slobodne, teda mimo sfér štátu (poskytovaním vedomostí a know-how, ktoré ľudia potrebujú k životu ako slobodní jedinci), teda tvoriť a byť aj tútorom či pomáhať pri realizácii projektov (čierne a šedé trhy, neplatenie daní, vytváranie nezávislých komunít, spolkov, zoskupení ľudí, nápadov či majetku, bojkot úradov, súdov, vlády a ich rozhodnutí, nariadení, zákazov a úkonov, vytváranie alternatív voči štátnym násilným monopolom a pod.), ktorými by sa približovalo k dosiahnutiu slobodnej spoločnosti a/alebo kde by sa jej princípy každodenne žili a neboli by len textom na papieri či predmetom diskusií salónnych posedení a poukázať na už existujúce projekty vo svete a na skúsenosti získané pri ich príprave a realizácii
    • občianska neposlušnosť – ako mierumilovne (teda s dodržaním princípu nenásilia voči životu, slobode a majetku iných ľudí) upozorňovať verejnosť na nelegitimitu a násilnú povahu zákonov a činností (postupov, prostriedkov) štátu symbolickými činmi (napr. odmietnutie účasti na voľbách, na sčítaní obyvateľstva) či verejnou manifestáciou (protestom, bojkotom, pochodom alebo hromadne a verejne uskutočneným porušením niektorého zo zákonov štátu, ktorý obmedzuje či zakazuje akýkoľvek nenásilný výkon našich prirodzených práv). Občiansku neposlušnosť tak môžeme charakterizovať ako spojenie kritiky s aktívnym protestom.

upozorňovať na prostriedky, ktoré sa môžu voči nám použiť, na následky z toho vyplývajúce a budeme podávať pomocnú ruku pre tých, ktorým ich sloboda nie je ukradnutá a odmietajú sa jej vzdať a to pomocou vzdelávania o tom ako efektívne brániť svoje práva pred politikmi, úradníkmi, súdmi a políciou, teda pred štátom, ako predchádzať nedorozumeniam a prípadným konfliktom a ako ich riešiť:

    • odpor bez násilia (pasívna sebaobrana) –  na základe filozofického odkazu Étienne de La BoétiehoHenryho Davida ThoreauaLeva Nikolajeviča TolstojaMóhandása Karamčanda Gándhího a Martina Luthera Kinga, ku ktorému sa hlásime, budeme poukazovať na to, ako klásť štátnym orgánom odpor bez násilia pomocou pasívnej rezistencie, čo znamená nekooperáciou, odmietnutím spolupráce so štátom a jeho zložkami a teda učiť ľudí ako neodporovať zlu násilím, ale ako radšej pôsobiť na svedomie agresora či toho, koho chceme presvedčiť o jeho/jej nespravodlivosti. 
    • aktívna sebaobrana – ako v krajných prípadoch, kedy niet iného východiska po zrelom uvážení (napr. priame ohrozenia života či zdravia), dbať na mieru ohrozenia a snažiť sa predísť zabitiu či vážnemu ohrozeniu útočníka na zdraví tým, že ho radšej odstrašíme alebo znehybníme (ak to okolnosti umožňujú)

4. Komunitné centum (poznať silu):
Pomáhať vzájomnému diálógu a spoznávaniu sa medzi slobodne mysliacimi ľuďmi vytvorením komunitného miesta, ktoré bude prístupné ktorémukoľvek slobodne zmýšľajúcemu človeku a aj realizáciou projektov podporujúcich tvorbu živých komunít. 

Etický kódex centra

Z dôvodu podstaty a udržania nezávislosti centra od štátu, štátom či štátmi vytvorených zoskupení (vnútroštátneho i medzinárodného charakteru) a politických strán sa členovia centra riadia nasledovnými morálnymi zásadami:

– neprijímať finančné prostriedky od spomínaných subjektov
– nepracovať pre štátne inštitúcie, organizácie alebo štátne zoskupenia a pre politické strany
– nekandidovať vo voľbách spomínaných subjektov
– verejne nepodporovať žiadne politické strany a ani so žiadnou uzatvárať dohody
– prísne a príkladne dodržiavať princíp neiniciácie násilia voči prirodzeným právam človeka

 Nedodržanie týchto zásad má za následok vylúčenie z centra a jeho organizácií a/alebo rozviazanie pracovného pomeru uzavretého s centrom.

Be the first to start a conversation

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: