Browsing All Posts filed under »Filozofia slobodnej spoločnosti«

Myšlienka „neodporovania zlu násilím“ ako základ učenia L. N. Tolstého o občianskej neposlušnosti

jún 27, 2012

0

Úvod (Ján Tralich) Ako sa dozvedáme zo životopisu Mohándása Karamčanda Gándhího, Tolstého kniha Kráľovstvo božie v nás o zrieknutí sa násilia mu potvrdila Bhagavadgítu: bol to hlas, ktorý poznáme z evanjelia; áno, veľmi známymi pravidlami, ktoré sa svojvoľne porušujú v individuálnom živote, rovnako bezcitne po nich šliapu v spoločenskom živote, v politickom boji, v histórii […]

Anarchia, nie apatia

marec 4, 2012

0

„Jednotlivec je skutočnou realitou v živote. Kozmos pre samého seba, nie je tu pre štát a ani pre abstrakciu nazývanú „spoločnosť“, alebo „národ“, ktoré sú len zoskupením jednotlivcov. Človek, jednotlivec bol vždy a nevyhnute je jediným zdrojom a motivačnou silou evolúcie a progresu. Civilizácia je nepretržitý boj jednotlivca alebo skupiny jednotlivcov proti štátu a dokonca […]

Ľudia vašim majetkom nie su

február 8, 2012

0

“Prinútiť niekoho platiť za porušovanie jeho vlastnej slobody je vo svojej podstate ako urážka spojená s bitkou.“ – Benjamin Tucker Povedané inak: Nie sú tvojim majetkom, oni a ani ich životy, tak ich nemáš právo komandovať a ani manažovať. Plody ich práce nie sú tvoje, aby si s nimi mohol nakladať.