Rothbard vs. Konkin vo veci hlasovania vo voľbách a politickej organizácie libertariánov

Posted on 9. marca 2012

0Murray Rothbard kritizoval argumenty v Novom libertariánskom manifeste o tom, že hlasovanie vo voľbách je neetické a/alebo kontraproduktívne:

“Povedzme to takto: Predpokladajme, že sme otroci v starom Juhu, a že z nejakého dôvodu, každá plantáž má systém, kde otroci majú dovolené vybrať si každé štyri roky medzi dvoma alternatívnymi pánmi. Bolo by to zlé, a potvrdenie otroctva, zúčastniť sa takejto voľby? Predpokladám, že jeden pán je netvor, ktorý systematicky mučí všetkých otrokov, zatiaľ čo druhý je láskavý, nevynucuje takmer žiadne pracovné pravidlá, oslobodí za rok jednoho otroka, a pod. Zdá sa mi, že nielen nie je iniciovaním násilia, ak hlasujete pre toho ľudskejšieho pána, ale je aj hlúpe ak tak nerobíme. Samozrejme, mohli by nastať aj okolnosti ako napríklad, keď obaja páni sú podobní, kedy by boli otroci lepšie na tom, ak by nehlasovali, aby bol očividný ich protest proti tomuto, ale toto sú taktické a nie morálne aspekty. Hlasovanie by nebolo eticky zlé, ale v takomto prípade menej efektívne ako protest. Teda ak je pre otrokov eticky prijateľné a nenásilné hlasovať pre voľbu medzi pánmi, rovnako je prijateľné pre nás hlasovať pre to menšie zlo, ktoré si myslíme, že ním je a stále viacej efektívne hlasovať pre (sick!) kvázi liberálov.“

Samuel Edward Konkin III. na to odpovedal takto:

“Viete si predstaviť otrokov v minulosti na plantáži sediac a hlasujúc pre otrokárov (pánov) a míňajúc ich energiu a čas na ich kampane a obhajovanie medzi sebou, miesto toho, aby informovali a robili niečo pre “podzemnú železnicu“? Samozrejme by si miesto hlasovania zvolili alternatívu counter-economics; Dr. Rothbard by ich naisto k tomu vyzýval a neodporúčal by im, aby ostali na plantáži potiaľ, pokiaľ by boli zvolená Abolicionistická strana otrokárov (neskutočný oxymorón).”

 

 

 

 

Galéria pre potešenie 🙂