Ako sa odtrhnúť od štátu a politiky

Posted on 8. marca 2012

2Ak by tisíc ľudí tento rok nezaplatilo dane štátu, nebolo by to tak krvavé a ani násilné opatrenie ako keby ich zaplatili a umožnili tak štátu uskutočňovať násilie a prelievať krv nevinných.“ – Henry David Thoreau

Ako povedal Pierre-Joseph Proudhon: “…štát pre vás nemôže urobiť nič. Ale vy pre seba samých môžete urobiť všetko.” Prestaňte sa poddávať vašemu vlastnému zotročovaniu a hľadajte riešenia a stratégie, ktoré neporušujú základné princípy slobodnej spoločnosti už pri úplnom počiatku o ich uvažovaní. Čo a ako proti tomu robiť? Poskytneme vám pár nápadov a príkladov.

1. Zamerajte sa na vlastné sebazdokonaľovanie – Možno to najdôležitejšie čo môže človek urobiť (predtým ako začne pomáhať ostatným sa zlepšiť) je pracovať sám na sebe. Nepoužívajte štát na útoky proti vášmu susedovi, aj keď sa vám nepáči jeho pes či farba jeho domu alebo pokožky. Ak chcete zastaviť ostatných od toho, aby vykonávali násilie cez „politické riešenia“, začnite samými sebou s tým, že prestanete priamo či nepriamo podporovať iniciáciu násilia cez „politické riešenia“.

2. Prestaňte dotovať svojho nepriateľa – Prestaňte si požičiavať štátne peniaze. Prestaňte si myslieť, že profitujete z toho, že dostávate dajakú „istotu návratu“. Nepožičial by si peniaze miestnemu zlodejovi áut, aby si videl ako ich už nekradne. Prečo by si ich požičial zlodejom vo Washingtone či Bratislave? Navyše ak sa sústredíme na ostatných, ktorí kupujú štátne dlhopisy, to čo kupujú je vlastne podpora lupičov a masových vrahov vo vašich hlavných mestách. Odtiahnime závesy a odhaľme zločincov medzi nami.

3. Prestaňte obchodovať so svojím nepriateľom – Neposkytujte tovary a služby štátu. Neprijímajte štátne zákazky. Nepodnikajte so štátom. Nepoužívajte štátne peniaze a ani ich neprijímajte. Neprijímajte ani štátne dotácie. Nebuďte ochotným, dychtivým príjemcom zisku zo štátnej lúpeže.

4. Prestaňte obchodovať s ľuďmi, ktorí podporujú vášho nepriateľa – Bojkotujte podniky, ktoré žijú z verejných zakázok. Bojkotujte tých, ktorí lobujú o zákony na ich ochranu či podporu. Povedzte im, že nesúhlasite s tým, že vás okrádajú prostredníctvom štátu.

5. Podporujte súkromné alternatívy ku štátnym “službám” – Kedykoľvek môžte, používajte súkromné služby namiesto štátnych. Používajte súkromných dopravcov namiesto dótovaných železníc. Navštevujte súkromné knižnice, školy namiesto štátnych.

“Voluntaryisti sú zástancami nepolitických, nenásilných stratégií pre dosiahnutie slobodnej spoločnosti.” – Carl Watner

6. Vytvárajte paralelné mechanizmy, ktoré by mohli nahradiť štátne „služby“ a programy – Pozitívnym krokom pre spoločnosť je ukázať, že súkromné podnikanie je správna alternatíva k štátnym monopolom. Vytvorením Federal Expressu, Fred Smith urobil viac, odhalením šialenstva monopolu státu na poštové služby, než by dokázali urobiť všetci “pro-trhoví” politici, ktorí kedy hovorili o súkromnom poskytovaní poštových služieb na pôde Kongresu. Väčšina jedincov nikdy nepochopí, že všetky služby sú poskytované najlepšie na voľnom trhu. Nemusia pochopiť filozofické alebo intelektuálne základy pre tento fakt. Jediné, čo musia urobiť, je použiť jedno alebo druhé. Väčšina ľudí, ktorí používajú Federal Express nechápu, že je lepší ako štátne “služby”, práve preto, lebo je prevádzkovaný za účelom zisku a nie je založený na nátlaku. Proste vedia, že to funguje.

Používajte svoju tvorivú energiu na vytváranie produktov a služieb, ktorými by ste vytvárali konkurenciu tým štátnym. Vytlačte ich z trhu tým, že zákazníkom poskytnete lepšie produkty a služby. Ktoré to sú? Predstavte si všetky tie služby, ktoré sa nám bežne vynoria v mysli (aj vďaka tomu, ako sme boli vychovávaní), keď je povedané: “Čo by mal štát zabezpečovať?” Vytvorte lepšie podmienky pre vaše domovy, susedstvá a osobné bezpečnostné služby, domobrany, lepšie nápady a konkrétne projekty na ochranu spotrebiteľa, bezpečnejšie peniaze, dôchodkové zabezpečenie či vzdelávacie príležitosti. Ako štát do seba násilne absorbuje čoraz viacej a viacej z toho, čo bývavalo niekedy záležitosťou súkromného sektoru, tak sa nám paradoxne otvárajú dvere čoraz väčších príležitostí pre súťaženie s týmto monopolom. Zákon dopytu a ponuky sa nedá oklamať.

‎”Ak sa spoločnosť stane slobodnejšou, bude to zásluha veľkého množstva ľudí pracujúcich samostatne alebo v malých skupinách. Nevidím žiaden dôvod, prečo by sme všetci mali byť členmi nejakej hierarchickej organizácie, politickej strany alebo libertariánskeho spiknutia po vzore politických inštitúcii, proti ktorým bojujeme. Lepšie iste bude spolupracovať na báze inštitúcii, za ktoré bojujeme – na báze trhových inštitúcii.” – David D. Friedman

7. Odhaľte pred všetkými kto je vlastne tým škodcom a nepriateľom medzi nami – Namiesto toho, aby ste presviedčali vašich priateľov a susedov, aby volili, míňajte svoju energiu na to, aby ste im objasnili, čo to vlastne štátna politika je zač. Zasiahnite citlivé miesta tejto hry na spravodlivosť. Identifikujte skutočných páchateľov škôd, ktorí podporujú štát a jeho silu, tým, že lobujú za dotácie, výsady a iné mainstreamovo nazývane “trhové” riešenia, či politiky “podpory trhu” (práce, poľnohospodárstva, vzdelania, …). Odhaľte “podnikateľov”, ktorí lobujú za ochrannú legislatívu, jednotlivcov hľadajúcich štátnu pomoc. Volajte ich tak, ako si zaslúžia, resp. tým, čo sú, zlodeji a podvodníci. Obviňujte ich a nezabúdajte pri tom, že tieto výhody dostávajú najmä preto, že im to my umožňujeme vtedy, keď podporujeme politikov.

8. Staňte sa lepšími v problematike komunikácie – Mali by sme sa zdokonaľovať a naučiť v komunikácii, aby sme dokázali oboznámiť aj ostatných s faktami, ktoré sú nám známe. Naučte sa techniku ako komunikovať a presviedčať ostatných v jednoduchých prirovnaniach a príkladoch. Vzdelávajte aj ostatných v tom, ako by mali čeliť iracionálnym argumentom alebo faktickým chybám u protivníkov.

9. Majte odvahu konfrontovať iných s realitou a logickými a faktickými chybami v ich uvažovaní – Ak niekto vyhlási, niečo ako: “Nie som za štátne zdravotníctvo, ale musíme niečo urobiť za pomoci štátu, aby sme pomohli chudobným”, alebo “aj keď existujú prípady zneužívania, legalizácia drôg nie je seriózna alternatíva, sme povinní presadzovať protidrogové zákony”, tak by sme nikdy nemali mlčať a ozvať sa.

10. Zapojte sa do kampaní, ktoré majú za cieľ informovať verejnosť a rozprúdiť povedomie – Vystúpujte proti kriminalizácii činov,pri ktorých nie je žiadna obeť. Podporujte organizácie, ktoré upozorňujú na nespravodlivosti v našej spoločnosti, ale aj vo svete. Spolupracujte so skupinami, ktoré majú podobné záujmy ako vy. Vyvíjajte nátlak na tých, ktorí podporujú štátne intervencie. Nezapájajte sa to politických kampaní a podpory politických strán. Nebojujte proti zločinu tým, že sa sami stanete zločincami.

11. Zapojte sa do výkonu občianskej neposlušnosti a buďte pripravení na dôsledky – Henry David Thoreau šiel do väzenia pre odmietanie platby daní. Veril, že občianska neposlušnoť bola morálnou povinnosťou. Jeho vnímanie strategického politického konania ako prostriedkov zmien v spoločnosti bolo stručne sumarizované v jeho eseji “Odpor voči vláde, alebo o povinnosti občianskej neposlušnosti”. “Ako je v súčasnosti človek prepojený svojím správaním či konaním s americkou vládou? Odpoviem na túto otázku tak, že bez zahanbenia s ňou spájaný byť nemôže.” Základnou myšlienkou diela je idea dôvery vo vlastné sily (človek je na tom dobre s morálkou dovtedy, kým nie je od nikoho závislý); nie je potrebné fyzicky bojovať s vládou, ale ak s ňou niekto nesúhlasí, nesmie podporovať ju alebo jej ďalších podporovateľov. Táto esej mala výrazný vplyv na mnoho neskorších protagonistov občianskej neposlušnosti. Thoreau v eseji vysvetlil jeho odmietnutie platiť dane na protest voči otroctvu a mexicko-americkej vojne.

Na jar roku 1845 postavil zrub na Emersonovom súkromnom pozemku pri jazere Walden a 4. júla sa tam nasťahoval. Počas celého 26 mesiacov dlhého pobytu v zrube bol v úzkom kontakte s rodinou i priateľmi. Knihu Walden začal písať v roku 1846. V júli tohto roku bol zatknutý a na jednu noc uväznený za to, že na protest proti úlohe štátu pri udržiavaní otroctva neplatil niekoľko rokov daň z hlavy. Ešte v ten istý večer neznáma osoba (pravdepodobne jeho teta Maria Thoreau) dlžnú sumu uhrádila. Nasledujúce ráno Thoreaua, ktorý odmietol sám odísť, vyhodili z väzenia. Po celý zvyšok jeho života teta a ostatní členovia rodiny platili za Thoreaua dane, aby sa vyhli ďalšej konfrontácii.

Gándhí tvrdil, že indická nezávislosť bola uskutočniteľná jedine cez prostriedky pasívneho odporu (nenásilneho odporu, aktívneho nenásilia, nekooperácie). V skutočnosti, neodsúdil násilie len ako eticky neprijateľné, ale tvrdil, že je dokonca kontraproduktívne. “Sila lásky a súcitu je nekonečne väčšia ako sila násilia. Pri výkone násilia je vždy prítomná aj ujma, nie však pri výkone súcitu.”

“Bojujte proti hnevu, nevyvolávajte ho! Môžu mučiť moje telo, lámať mi kosti, dokonca ma aj zabiť. Potom budú mať moje mŕtve telo, ale nie moju poslušnosť.” – Mahátma Gándhí

12. Nájdite spôsoby ako sa vyhýbať plateniu daní – Orežte každý kúsok povinnosti platiť daň, ktorý sa len dá, robte vyberačom daní zo života peklo. Zvážte použitie fondov, nadácií, od daní oslobodených investícií a neziskoviek. Váš úspech bude motivovať aj ostatných a každé dolár/euro, o ktoré sa nenecháte ukrátiť štátom, teda zlodejom, podporí vás i neiniciáciu násilia.

13. Píšte a rozšírujte pamflety – nasledujte príklad Thomasa Paina a Lysandera Spoonera. Povedzte ľuďom ako to je. Zaplavte talk show, noviny a časopisy s racionálnymi argumentmi proti štátu. Nech všetci tí, ktorí majú plné zuby Veľkého brata vedia, že nie sú samotní. ALE ukážte im, že tu je aj iná cesta ako hlasovanie vo voľbách.

14. Píšte literatúru a natáčajte filmy – podporte spoločnosti a jednotlivcov, ktorí prinášajú pozitívne posolstvo k obecenstvu. Môže to mať koniec koncov väčší vplyv ako celková politická aktivita doteraz.

15. Zvážte možnosť stať sa emigrantom a/alebo človekom bez štátneho občianstva – Prestaňte veriť tomu smiešnemu kultúrnemu táraniu o tom, že “moja krajina, za každých okolností”. Len to, že ste sa narodili na mieste kontrolovanom určitou skupinou politikov neznamená, že majú pravdu. Môžu byť na svete miesta, kde môžete žiť šťastnejšie a slobodnejšie ako tu. Nájdite ich a “hlasujte tak svojimi nohami”.

16. Príklady z praxe a už v minulosti či v súčasnosti rozbehnuté projekty nájdete napríklad aj v tomto zozname projektov.

_____________________________________________________________________________________________  John Allen Pugsley – bol americký voluntaryista, libertarián a ekonomický komentátor

„Zariaďte si svoje individuálne veci tak, že máte čo najmenej kontaktov so štátom; vyhýbajte sa plateniu daní všade, kde je to možné; vyhýbajte sa prijímaniu služieb od štátu alebo vstupovania do obchodov so štátom kde je to možné; rozširujte “čierny” trh; zakladajte spoločnosti a obchodné siete s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi; rozvíjajte nenásilné prostriedky na zabezpečenie služieb, v ktorých má dnes štát monopol. Nazdávam sa, že semienko agorizmu už klíči v srdci skoro každého človeka. Komu sa páči platenie daní? Kto, pri možnosti priznať menšie alebo žiadne príjmy bez prichytenia, ich uvádza pre konfiškáciu, pretože sa nazdáva, že je morálne nechať si ukradnúť svoje bohatstvo?“ – Mike Gogulski