Označenia verejného vlastníctva majetku

Posted on 15. augusta 2011

0State is the name of the coldest of all cold monsters. Coldly it lies; and this lie slips from its mouth: ‘I, the State, am the people.’” — Friedrich Wilhelm Nietzsche

Ministerstvo vnútra prišlo s nápadom zmeniť rodné čísla za tzv. jednotný identifikátor. Takže dôjde k veľkej zmene v systéme zavedenom už v Hitlerovskom Nemecku, kde každý väzeň bol označený číslom.

Už v histórii si zvykli majitelia svojich otrokov a vecí oznacovať určitými značkami, ktoré značili, že patria iba im a nikomu inému. Inak tomu nie je ani dnes, ľudia, občania, ako majetok štátu dostávajú od narodenia svoje označenie vlastníctva štátom spolu so ziskom štátneho občianstva (o ktoré ste samozrejme nikdy nežiadali).

Vlastnenie ľudí tu máme už od počiatku vekov a počas histórie sa jeho podoba menila od otvoreného vlastnenia otrokov v starovekom Ríme či Egypte, cez nevoľnictvo v stredoveku až po súčasný systém verejného vlastníctva ľudí v demokracii.A ak sa pýtate, že prečo Vás označujem za majetok štátu, no, stačí troška viacej popremýšlať a zistíte to sami, že štát netvoríme my, nie je tu pre nás, nie je legitimnyneháji naše záujmy a ani nie je nenahraditeľný. Boje nepriebiehajú medzi ľavicou a pravicou, boje prebiehajú o vás ako kapitál. Nie je to teda ľavica vs. pravica, ale štát verzus vy.

Nenechajte sa označovať číslom a robiť tak zo seba ďaľšiu ovcu v zozname majetku, žiadajte zrušenie označovania ľudí číslami. Sme zotročené ľudské bytosti, ale nie sme len ďalšie číslo v zozname.

Aká je Vaša úcta k sebe samému? Ako si vážite nielen Vašu slobodu, ale aj súkromie?

“Democracy has proved only that the best way to gain power over people is to assure the people that they are ruling themselves. Once they believe that, they make wonderfully submissive slaves.”
_____________________________________________________________________________________________

Ján Tralich – Centrum pre slobodnú spoločnosť

Posted in: Kritika etatizmu